Imprint

ČLEN 1 – Pravna obvestila

1.1 Urejevalnik platforme

 

V skladu s 6. členom zakona št. 2004-575 z dne 21. junija 2004 o zaupanju v digitalno gospodarstvo je uporabnikom spletnega mesta določeno, lombafit.com  identiteto različnih zainteresiranih strani kot del njenega izvajanja in spremljanja:

 

Lastnik, ustvarjalec in odgovoren za publikacije: Anas BOUKAS

 

Kontaktni e-naslov: info@lombafitstudio.com

 

1.2 Gostitelj

 

Podjetje WordPress: www.wordpress.com

 

2. ČLEN – Predstavitev

 

Spletna stran Lombafit (lombafit.com) uporabniku ponuja izobraževalna orodja, namenjena popularizaciji bolečin v hrbtu s strani zdravstvenih delavcev. Za uporabo storitev, ki so prisotne na spletnem mestu, sta potrebna predhodni sprejem Splošnih pogojev uporabe in prodaje ter registracija. lombafit.com, kot tudi za naročanje vodnikov in drugih razpoložljivih spletnih izdelkov.

 

Ti splošni pogoji uporabe in prodaje so namenjeni uporabnikom, strankam in Anasu Boukasu, odgovornemu za spletno mesto. lombafit.com.

 

3. ČLEN – Opredelitve

 

Definicije izrazov, uporabljenih v teh pogojih in pogojih, se nanašajo na vse celotne pogoje in pogoje. Izrazi, ki se začnejo z veliko začetnico in so opredeljeni v teh GCUS, se lahko (če je primerno) uporabljajo tako v ednini kot v množini.

 

Ti izrazi imajo pomen in obseg, ki sta navedena v njihovi definiciji v okviru sklenitve in izvrševanja Splošnih pogojev uporabe in prodaje:

 

 • Splošni pogoji uporabe in prodaje ali CGUV : se nanaša na te splošne pogoje uporabe in celotne prodaje, ki veljajo za spletno mesto in vse ponujene izdelke in storitve, sklenjene med uporabnikom in lastnikom;
 • stranke skupaj pomeni lastnika in uporabnike;
 • Utilisateur : označuje, če ni drugače določeno, katero koli fizično osebo, ki uporablja spletno mesto in/ali dostopa do storitev (brezplačnih ali plačljivih), ki jih lastnik ponuja prek spletnega mesta. Lahko je torej tudi stranka;
 • Pomoč : označuje, razen če je določeno drugače, vsako fizično osebo, ki naroči izdelek ali storitev na spletnem mestu;
 • račun : uporabnik ustvari osebni prostor takoj, ko se registrira in vnese svojo e-pošto. Nastavitve računa je mogoče spremeniti v osebnem prostoru, ki je dostopen kadar koli;
 • Osebni prostor : vmesnik spletnega mesta, ki omogoča dostop in upravljanje podatkov, ki jih zagotovi uporabnik, in storitev, ki jih zagotovi lastnik;
 • prijava pomeni osebni identifikator, povezan z uporabniškim računom, ki ga uporabnik nato spremeni in uporabniku omogoča, da se identificira za dostop do svojega računa;
 • Storitve : vse storitve, digitalni izdelki, vsebine in storitve, ki jih ponuja lastnik na spletnem mestu, brezplačno ali plačljivo;
 • Izdelek : nanaša se na knjige, fizične izdelke, ki se prodajajo na spletnem mestu;
 • Stran : to spletno mesto in njegove razširitve, objavljene pod odgovornostjo lastnika, dostopne pod imenom domene lombafit.com ;
 • Informacije : pomeni vse podatke, slike in videe;
 • Program : spremljava po izbiri uporabnika; Programi in vodniki na spletu ali za prenos (format PDF – Portable Document Format) in programi za vadbo (format PDF);
 • Forum in prostor skupnosti: prostor za brezplačno izmenjavo, kjer so uporabniki pooblaščeni, da sami objavijo vsebino na spletnem mestu;
 • prix : določa nakupno ceno ponudbe, vključno z davkom;
 • Da : označuje izdelek ali storitev, ki jo uporabnik izbere s spletnim plačilom;
 • Telesvetovanje : storitev, ki jo lastnik zagotovi uporabniku zahvaljujoč videokonferenčnemu sistemu, ki ga distribuira storitev in programska oprema za sporočanje tretjih oseb (primer: Zoom), ki je omogočena zaradi kamere, povezane z napravami, ki jih uporabljata lastnik in uporabnik (računalnik, tablica, pametni telefon);
 • Piškotki: niz podatkov, shranjenih v uporabnikovi napravi;
 • Osebni podatki pomeni vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo; se za določljivo šteje oseba, ki jo je mogoče identificirati zlasti s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več posebnih elementov, ki so značilni za njeno identiteto;
 • Lastnik : nanaša se na lastnika, odgovornega za spletno mesto lombafit.com in ponudnik storitev Lombafit.

 

4. ČLEN – Pogodbeni dokumenti

 

Vsak uporabnik se naroči na CGUV in soglaša z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

 

Če pristojno sodišče ugotovi, da je določba PP neveljavna, neveljavnost te določbe ne bo vplivala na veljavnost drugih določb PP, ki ostanejo veljavne in v veljavi. Nobena opustitev ene od določb CGUV se ne more šteti za dokončno opustitev te določbe ali drugih določb teh CGUV.

 

5. ČLEN – Začetek veljavnosti, trajanje in posodobitve

 

Dejstvo, da uporabnik dostopa in brska po spletnem mestu, pomeni, da uporabnik brez pridržkov sprejema te CGUV.

 

Pri nakupu na spletnem mestu uporabnik potrjuje, da je izraz njegovega soglasja s CGUV materializiran z aktiviranjem potrditvenih polj, povezanih z dokaznim dogovorom, opredeljenim v teh CGUV. Uporabnika vabimo, da te pogoje in pogoje pozorno prebere in si jih lahko kadar koli ogleda na spletnem mestu.

 

Ti pogoji in pogoji so začeli veljati 18. marca 2018 in bili spremenjeni 7. februarja 2020.

 

ČLEN 6 - Predmet

 

Namen teh CGUV je določiti pogoje uporabe in prodaje izdelkov in storitev, ki so na voljo na spletnem mestu (in so dostopni pod imenom domene  lombafit.com), s strani lastnika, ter za opredelitev pravic in obveznosti strank v tem kontekstu. Služijo kot pogodba med lastnikom in uporabniki.

 

Po potrebi se lahko dopolnijo s pogoji uporabe, značilnimi za določene storitve. V primeru nasprotja imajo posebni pogoji prednost pred temi splošnimi pogoji.

 

ČLEN 7 – Pogoji dostopa in odstopa

7.1 Pogoji dostopa

 

Uporabnik je v celoti in osebno odgovoren za uporabo spletnega mesta, informacij, izdelkov in storitev pod pogoji običajnega prava.

 

Na splošno se uporabnik strinja z uporabo informacij, izdelkov in storitev:

 

 • v skladu z zakoni, predpisi in pravicami tretjih oseb, zlasti pravicami intelektualne in industrijske lastnine;
 • pošteno in v skladu s svojim namenom.

 

Ko uporabnik uporablja ponujene storitve ali se registrira na spletnem mestu, sprejema in potrjuje, da:

 

 • Je polnoleten v skladu z veljavno zakonodajo v državi njegovega prebivališča ali povezave. Storitve so odprte za mladoletne osebe, če polnoletni uporabnik prijavi mladoletnega upravičenca na lastno in izključno odgovornost in mu sporoči pogoje dostopa do storitev;
 • Posredoval je podatke, ki so resnični, ažurni in popolni v skladu z zakonom. Kakršni koli namišljeni ali obrekljivi osebni podatki bodo verjetno vodili do zaprtja uporabniškega računa. Vsako e-poštno sporočilo, ki ga pošlje lastnik na e-poštni naslov, ki ga navede uporabnik, se bo štelo, da ga je slednji prejel;
 • Storitve uporablja samo za svojo osebno dejavnost, ki ni povezana s katero koli poklicno dejavnostjo. Komercialne družbe in na splošno katera koli organizacija ali subjekt ali reguliran poklic ne morejo postati uporabniki;
 • Prepovedana je uporaba informacij s spletnega mesta za promocijo izdelka, storitve ali na splošno za kakršne koli reklamne ali promocijske ali profesionalne namene;
 • Zakon države njegovega prebivališča mu dovoljuje dostop do spletnega mesta;
 • Prebral je, razumel in sprejel CGUV.

 

V primeru neskladnosti z enim ali več določili CGUV, se lahko za uporabnika njegov račun enostransko, samodejno in brez predhodnega obvestila, začasno blokira ali trajno blokira.

 

7.2 Pravica do odstopa od pogodbe

 

V skladu s členom L.121-19 Potrošniškega kodeksa in v okviru prodaje po pošti in s tem spletne prodaje ima kupec pravico do odstopa od pogodbe 14 dni od dneva po prejemu izdelka. Po tem 14-dnevnem obdobju zapadejo vsa naročila.

 

V primeru uveljavljanja pravice do odstopa od nakupa izdelka v prej navedenem roku se povrne samo cena kupljenega(-ih) izdelka(-ov) in stroški pošiljanja, stroški vračila ostanejo odgovornost kupca. . Izdelke je treba vrniti v prvotnem stanju.

 

Vračilo bo izvedeno na račun, naveden ob naročilu, in lahko traja do 10 delovnih dni.

 

Za storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, ta pravica do odstopa ne velja. Člen L121-20-2 izključuje zlasti:

 

 • Spletne izobraževalne vsebine, ki temeljijo na avdio in video posnetkih, od začetka usposabljanja. Lastnik ima možnost preveriti, ali je uporabnik zagnal svoj program ali ne.
 • Storitve, kot je telesvetovanje, če se storitev začne v 7 dneh po naročilu.

 

Kar zadeva prodajo nematerializiranih izdelkov, ki jih določa Potrošniški kodeks (kot so datoteke PDF za prenos), pravice do odstopa od prenosa ni več mogoče uveljavljati. Lastnik ima možnost preveriti, ali je uporabnik prenesel programe vadbe (PDF).

 

Pogoje odstopa v zvezi s teleposvetovanji najdete v členu 12 – Pogoji v zvezi s teleposvetovanjem.

 

7.3 Izjeme pri pravici do odstopa in višja sila

 

Lastnik ne bo odgovoren v primeru nedostopnosti do spletnega mesta, ki je posledica dogodkov izven njegovega nadzora, ki jih ni bilo mogoče razumno predvideti in katerih posledicam se ni mogoče izogniti z ustreznimi ukrepi, in ki preprečujejo izpolnjevanje njegovih obveznosti v smislu pravnega opredelitev iz člena 1218 civilnega zakonika (»primeri višje sile«).

 

N vojna, popolna ali delna prekinitev ali blokada telekomunikacijskih ali električnih omrežij, dejanje vdora v računalnik ali splošneje vsak drug dogodek višje sile z značilnostmi, ki jih določa sodna praksa.

 

Izvrševanje teh GCUS bo začasno odloženo, dokler traja primer višje sile. Lastnik si bo prizadeval, kolikor je to mogoče, odpraviti primer višje sile oziroma poiskati rešitev, ki bi mu omogočila izpolnjevanje pogodbenih obveznosti kljub primeru višje sile.

 

Primer višje sile prekine obveznosti zadevne pogodbenice v času, ko bo veljala višja sila, če je ta dogodek začasen. V nasprotnem primeru, če je ovira dokončna, bosta stranki oproščeni svojih obveznosti pod pogoji iz členov 1351 in 1351-1 civilnega zakonika.

 

8. ČLEN – Predstavitev izdelkov in storitev

 

Spletno mesto ponuja uporabnikom izdelke in storitve, ki jim zlasti omogočajo:

 

 • Pridobite informacije in vsebino o bolečinah v hrbtu, telesni vadbi, kronični bolečini, obvladovanju stresa, spanju, zahvaljujoč izobraževalnim člankom in raznolikim izobraževalnim vsebinam
 • Izkoristite prednosti telekonzultacij z lastnikom;
 • Ustvarite račun vrste »Članstvo« prek osebnega prostora;
 • Dostop do spletnih tečajev za izboljšanje njihovega zdravja hrbta ter prenosljivih listov z vajami in vodnikov za zdravljenje bolečin v hrbtu.

 

Vsebine spletnega mesta in teleposvetov, opravljenih z lastnikom, nikakor ni mogoče obravnavati kot enakovredne zdravniškemu posvetu in se ne smejo uporabljati za začetek, spreminjanje ali ustavitev zdravljenja, ki je v teku.

 

8.1 Brezplačne storitve

 

Del storitev je dostopen brezplačno. Vsak uporabnik ima možnost dostopa do:

 

 • Del članka: gre za članke, ki objavljajo redno, v informativne namene;
 • Iskalnik : omogoča dostop do informacij o spletnem dnevniku prek ključnih besed;
 • Naročnina na novice : gre za periodično pošiljanje rednih novic po elektronski pošti o novicah in dejavnostih spletnega mesta;
 • Brezplačni programi : 21 dni proti bolečinam v hrbtu

 

8.2 Plačljivi izdelki in storitve

 

Izdelki in storitve zadevajo:

 

 • Vse plačljive e-knjige
 • Vsaka storitev svetovanja na daljavo
 • Popoln dostop do mesečnega članstva
 • Kateri koli plačljivi program vadbe, ki je na voljo v razdelku Spletni vodniki

 

Vsi plačani izdelki vključujejo pisno vsebino, videoposnetke, ocenjevalne vprašalnike in/ali naložljive datoteke PDF.

 

ČLEN 9 – Pogoji uporabe storitev

 

9.1 Pogoji storitve

 

Uporabnik se strinja z uporabo storitev individualno in osebno. Dolžan je sam preveriti, ali je telesno sposoben izvajati fizične aktivnosti, ki jih predlaga lastnik, upoštevati nasvete v zvezi z zdravjem hrbta.

 

9.2 Sprejem GTCUS

 

Dostop do storitev, ponujenih na spletnem mestu, je strogo pogojen s tem, da uporabnik v celoti sprejme te pogoje in pogoje. Uporabnik potrjuje, da je v celoti seznanjen z določbami teh PP in se zavezuje, da jih bo spoštoval.

 

9.3 Tehnična nastavitev

 

Uporabnik potrjuje, da ima potrebna sredstva za dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo v običajnih pogojih brskanja. Za to uporabnik potrjuje, da je preveril, da računalniška konfiguracija, ki jo uporablja, ne izvaja nobene napačne programske opreme, virusa ali elementa, ki bi bil škodljiv za sistem, ki ga uporablja spletno mesto.

 

Uporabnik je izključno odgovoren za namestitev, vzdrževanje in nadzor tehnične konfiguracije, potrebne za povezavo s spletnim mestom. Lastnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za nezdružljivost spletnega mesta s tehnično konfiguracijo uporabnikovega računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

 

Uporabnik se zavezuje, da ima tehnična sredstva in zadostno znanje za izvajanje prenosa različnih programov in vodnikov v formatu PDF.

 

9.4 Brezplačne storitve

 

Ustvarjanje osebnega računa ni obvezno za dostop do brezplačnih storitev spletnega mesta.

 

Uporabnik se lahko, če želi, naroči na spodaj opisane plačljive storitve.

 

9.5 Plačljive storitve

 

Za uporabo plačljivih storitev mora uporabnik uporabljati storitve platforme Stripe (www.stripe.com) za plačila. Nekateri viri so na voljo tudi na Amazonu (www.amazon.fr) in Kindle.

 

Naročilo in/ali registracija samodejno vodita do odprtja osebnega računa v imenu uporabnika, ki mu omogoča upravljanje uporabe storitev.

 

Uporabnik je obveščen in se strinja, da so podatki, vneseni za namen ustvarjanja ali posodabljanja njegovega osebnega računa, vredni dokaza o njegovi identiteti in ga obvezujejo takoj, ko so potrjeni. Uporabnik lahko kadar koli dostopa do svojega osebnega prostora.

 

Programi so dostopni neomejeno.

 

Plačljivi programi so dostopni po gotovinskem plačilu naročila.

 

Telekonzultacije nudi lastnik na individualni osnovi.

 

9.6 Pogoji za moderiranje komentarjev

 

Komentarji in povratne sledi/pingi, objavljeni v člankih ali na forumih, so ročno moderirani. Neupoštevanje katerega od naslednjih pravil bo povzročilo njihov izbris:

 

 • Obrekljivi, rasistični, pornografski, pedofilski, hujskaški komentarji, zločini ali samomori;
 • Komentarji, ki reproducirajo zasebno korespondenco brez soglasja zadevnih oseb;
 • Agresivni ali vulgarni komentarji;
 • Komentarji, namenjeni izključno objavi povezave do zunanjega spletnega mesta.

 

10. ČLEN - Naročila

 

Vsaka potrditev naročila pomeni, da stranka v celoti in brez izjeme ali pridržka sprejme te pogoje in pogoje. Vsi posredovani podatki in zabeležena potrditev bodo dokaz transakcije. Uporabnik izjavlja, da ga popolnoma pozna.

 

10.1 Postopek nakupa

 

Stranka mora za oddajo naročila slediti vrsti korakov:

 

 • Informacije o bistvenih značilnostih izdelka ali storitve;
 • Izbira izdelka ali storitve (preko gumba Naročilo) in navedba bistvenih podatkov o stranki (ime, ime, e-pošta, geslo osebnega računa, poštni naslov za knjigo);
 • Sprejetje teh pogojev in pogojev;
 • Spremljanje navodil za plačilo in plačilo za izdelke ali storitve;
 • Pošiljanje izdelkov (v 48 urah) ali neposreden dostop do prenosov datotek PDF ali do platforme za usposabljanje za programe.

 

Poiščite postopek nakupa za telesvetovanja v členu 12 – Pogoji in določila za telesvetovanja.

 

10.2 Potrditev naročila

 

Spletna navedba številke kreditne kartice in končna potrditev naročila sta dokaz popolnosti omenjenega naročila v skladu s členi 1316-4 in naslednjimi členi civilnega zakonika in bosta vredna plačila zneskov, nastalih za dobavo izbrane izdelke ali storitve s strani uporabnika kot del njegovega naročila. Ta potrditev je vredna podpisa in izrecnega sprejemanja bančnih operacij, izvedenih na spletnem mestu.

 

Potrdilo o plačilu naročila kupec prejme po elektronski pošti.

 

Za namene pravilne izvedbe naročila in v skladu s členom 1316-1 civilnega zakonika se stranka zavezuje, da bo zagotovila svoje prave identifikacijske elemente. Lastnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, na primer zaradi kakršne koli neobičajne zahteve, podane v slabi veri ali iz katerega koli zakonitega razloga.

 

10.3 Pogoji dostave

 

Programi in vodniki (PDF) so dostavljeni po e-pošti.

 

Za fizične izdelke se lastnik strinja, da bo izpolnil naročilo stranke samo v mejah razpoložljivih zalog izdelka. Če to ni mogoče, lastnik obvesti stranko. Če ni določeno drugače, bodo vaši izdelki odposlani v 48 urah (razen vikendov in praznikov).

 

Dostava se izvrši na naslov, ki je naveden ob naročilu (zato je potrebno biti še posebej pozoren na črkovanje vpisanega poštnega naslova).

 

Lastnik opozarja, da se s prevzemom izdelkov v posest kupec tveganje izgube ali poškodbe izdelkov prenese nanj. Stranka je dolžna obvestiti prevoznika o kakršnih koli zadržkih glede dostavljenega izdelka.

 

11. ČLEN – Cene izdelkov in storitev ter plačilni pogoji

 

11.1 Cene izdelkov in storitev

 

Cene storitev so opredeljene v evrih, kanadskih ali ameriških dolarjih in vključujejo vse davke ter upoštevajo DDV, ki velja na dan potrditve naročila s strani uporabnika.

 

Lastnik si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje cene, vendar bodo izdelki ali storitve zaračunani na podlagi cen, veljavnih v času potrditve naročila. Vse cene so na voljo v razdelku »Spletni vodnik« na spletnem mestu lombafit.com.

11.2 Načini plačila

 

Plačila zapadejo takoj po oddaji naročila. Ko uporabnik sporoči številko svoje kreditne kartice za plačilo izdelkov ali storitev na spletnem mestu, uporablja varen spletni plačilni sistem STRIPE s šifriranjem, ki izpolnjuje varnostne standarde proti kakršnemu koli dostopu, uporabi ali nepooblaščenemu razkritju. Na spletnem mestu sprejemamo kreditne kartice, kartice Visa, Mastercard in kartice American Express.

 

Ko stranka sproži plačilo, se transakcija takoj bremeni po preverjanju podatkov. V skladu s členom L. 132-2 monetarnega in finančnega zakonika je zaveza plačila s kartico nepreklicna. S sporočanjem svojih bančnih podatkov med prodajo stranka pooblašča lastnika, da bremeni njegovo kartico za znesek, ki se nanaša na navedeno ceno.

 

Stranka potrjuje, da je zakoniti imetnik kartice, ki jo bremenimo, in da je zakonito upravičena do njene uporabe. V primeru napake ali nezmožnosti obremenitve kartice se prodaja nemudoma pravilno reši in naročilo prekine.

 

Telesvetovanje, rezervirano preko spleta, se plača vnaprej ob rezervaciji. Morebitno telesvetovanje bo upoštevano šele po prejemu plačila.

 

Ob koncu plačila vam bomo poslali e-poštno sporočilo s potrditvijo termina.

 

V primeru neupravičenega preklica plačila s kreditno kartico ali neupravičenega nasprotovanja plačilu s kreditno kartico, se uporabnik zavezuje, da bo lastniku povrnil stroške, ki so nastali z nelegitimnim preklicem ali ugovorom, ob predložitvi dokazila o navedenih stroških.

 

11.3 Partnerski program Amazon EU in drugo

 

To spletno mesto sodeluje v programu Amazon EU Associates, pridruženem programu, ki je namenjen spletnim mestom, da zaslužijo nadomestilo z ustvarjanjem povezav do Amazon.fr, Amazon.ca ali drugih, odvisno od države.

 

ČLEN 12 – Načini v zvezi s telesvetovanjem

 

12.2 Rezervacija telesvetovanja

 

Uporabnik se ob rezervaciji svojega telesvetovanja strinja, da bo posredoval vse informacije, ki so potrebne za potrditev njegove registracije, in bo zagotovil, da bo posredovani e-poštni naslov pravilen. V primeru napake v posredovanih informacijah uporabnik ne more zahtevati vračila ali kredita.

 

Uporabnik mora slediti nizu korakov, da se dogovori za sestanek in odda naročilo:

 

 • Informacije o bistvenih značilnostih telesvetovanja;
 • Navedba datuma in ure izbranega termina (na izbiro 30 minut ali ena (1) ura) ter navedba elektronskega naslova;
 • Validacija podatkov posredovanih preko gumba Naroči);
 • Navedba bistvenih podatkov o stranki (ime, ime, e-pošta, geslo);
 • Sprejetje teh pogojev in pogojev;
 • Spremljanje navodil za plačilo in plačilo Telesvetovanja;
 • Pošiljanje izdelkov (v 48 urah) ali neposreden dostop do prenosov datotek PDF ali do platforme za usposabljanje za programe.

 

Plačilo za Telesvetovanje bo naročnik izvedel vnaprej, s kreditno kartico in v skladu z načini plačila, opisanimi v členu 11.2 – Načini plačila. Ko je plačilo prejeto, je seja samodejno rezervirana za naročnika.

 

12.2 – Pogoji in določila za telesvetovanja

 

 • Časi intervjujev : Ure telesvetovanj je mogoče spremeniti z vnaprejšnjim obvestilom najmanj 12 ur, tako da pošljete e-pošto.
 • Odpoved telesvetovanja : Odpoved telesvetovanja je možna več kot 48 ur vnaprej, s pošiljanjem elektronske pošte. Zamenljiv je lahko v drugem terminu. Po tem 48-urnem obdobju je telesvetovanje v celoti zapadlo;
 • Tehnična nastavitev : Telesvetovanje zahteva uporabo aplikacije Zoom, naprave (računalnik, mobilni telefon, tablica), internetno povezavo in delujočo kamero. Uporabnik prevzame obveznosti v zvezi z opremo in povezavami, potrebnimi za uporabo tega mesta in njegovih storitev.
 • Trajanje sej : Trajanje srečanj se razlikuje glede na stranko in se dogovorimo pred srečanjem
 • zaupnost : Lastnik se zavezuje, da bodo vse informacije, ki jih zbere med strankino podporo elektronske storitve, da bi izkoristil svetovalne storitve, obravnavane kot zaupne informacije;
 • Garancija : Za doseganje ciljev, ki jih je določil naročnik, ni mogoče dati nobenega jamstva. Lastnik ne more biti odgovoren za delno ali popolno napako v zvezi z doseganjem cilja. Lastnik je odgovoren za proces podpore stranki, stranka pa je odgovorna za doseganje opredeljenih ciljev.

 

12.3 – Obveznosti

 

 • Strokovno usposobljenost lastnika zagotavljajo različne pridobljene kvalifikacije in njegove poklicne izkušnje;
 • Lastnik se zavezuje, da bo po potrditvi plačila za Telesvetovanje stopil v stik z Uporabnikom ob dogovorjenih datumih in urah. Lastnik se zavezuje, da bo stranki povrnil morebitni dolgovani in izterjani znesek, če se le-ta ne pojavi na terminu. Uporabnik in lastnik se zato sporazumno strinjata, da bosta prisotna in dosegljiva na datum in ob dogovorjenem terminu. Če lastnik ni stopil v stik z uporabnikom ob načrtovanem času, bo uporabniku ponujen nov termin;
 • V primeru zamude načrtovanega časa po krivdi stranke, bo lastnik poskusil ponovno vzpostaviti stik z uporabnikom ali pa bo uporabnika počakal do 10 minut po prvotno načrtovanem začetku. Nato se lahko izvede telesvetovanje, vendar brez nadoknade izgubljenega časa. Če uporabnik zamudi več kot 10 minut, se šteje, da je termin zamudil in zamenjava ali vračilo ne bo opravljeno;
 • Lastnik se zavezuje, da bo stranki nudil brezpogojno podporo. Spremlja ga pri izvajanju najučinkovitejših sredstev, ki mu omogočajo doseganje ciljev. Za lastnika velja obveznost sredstev in ne rezultatov. Lastnik zagotavlja, da deluje z visoko stopnjo integritete ves čas trajanja telesvetovanja. Če nima pristojnosti za posredovanje na področju, za katerega se posvetuje, svojo stranko napoti k drugi osebi;
 • Vse informacije, posredovane med telesvetovanjem, bodo ostale zaupne;
 • Če lastnik med telesvetovanjem opazi, da bistvena odstopanja ne omogočajo več delovanja v skladu s pogoji CGUV, je etično zavezan, da to prekine z jasno obrazložitvijo razlogov za svojo odločitev. V največji možni meri bo poskrbel, da bo svoji stranki ponudil druge možnosti;
 • Vsaka komunikacija neprimerne narave - zlasti žaljiva, rasistična, pornografska ali opolzka - s strani uporabnika je lahko predmet takojšnje prekinitve potekajočega telesvetovanja brez morebitnega povračila.

 

13. ČLEN – Obveznosti uporabnika

 

Brez poseganja v druge obveznosti, navedene v tem dokumentu, se uporabnik zavezuje, da bo izpolnjeval naslednje obveznosti:

 

 • Uporabnik se zavezuje, da bo lastniku zagotovil točne osebne podatke ob registraciji na spletnem mestu in pri posodabljanju svojih osebnih podatkov. Lastnik ne more biti odgovoren za lažne izjave uporabnikov;
 • Uporabnik je odgovoren za škodo in škodo (neposredno ali posredno, materialno ali nematerialno), povzročeno lastniku, spletnemu mestu in/ali kateri koli tretji osebi in je posledica kakršnega koli nezakonitega ravnanja ali kršitve teh določb. Zavezuje se, da bo lastniku povrnil kakršno koli škodo, ki bi jo lahko utrpel, in mu plačal vse stroške, dajatve in/ali sodbe, ki bi jih morda moral nositi zaradi tega;
 • Uporabnik se zavezuje, da bo pri uporabi storitev spoštoval veljavne zakone in predpise ter ne bo kršil pravic tretjih oseb ali javnega reda;
 • Uporabnik se zavezuje, da bo storitve uporabljal izključno osebno. Zato se vzdrži dodelitve, odstopa ali prenosa vseh ali dela svojih pravic ali obveznosti na tretjo osebo na kakršen koli način. Uporabnik ne sme uporabljati storitev, ki jih ponuja spletno mesto, za poklicne, komercialne ali kolektivne namene;
 • Uporabnik se strinja, da je vsebina, ki jo objavi (v komentarjih na članke, na forumih ali prek razdelka Kontakt), zakonita, ne krši javnega reda, morale ali pravic tretjih oseb, ne krši nobene zakonske ali regulativne določbe;
 • Uporabnik mora sprejeti potrebne ukrepe, da na lastne načine shrani podatke svojega osebnega prostora, za katere meni, da so potrebni, pri čemer mu ne bo zagotovljena nobena kopija. Prav tako je odgovoren za ohranjanje zaupnosti svojega uporabniškega imena in gesla;
 • Uporabnik je obveščen in se strinja, da je za izvajanje storitev potrebna povezava na internet in da je kakovost storitev neposredno odvisna od te povezave, za katero je izključno odgovoren.

 

ČLEN 14 – Zavrnitev odgovornosti

 

Idej, informacij in predlogov na spletnem mestu, programih in vodnikih, forumih in razdelku Skupnosti, videoposnetkih ali glasilih ali katerem koli sorodnem gradivu se ne sme razlagati kot zdravniški nasvet ali pomoč, niti se ne sme razlagati kot nadomestek za nasvet ali medicinsko pomoč. ali uporabili ali napotili, namesto da bi poiskali nasvet zdravnika ali ustreznega zdravstvenega strokovnjaka.

 

Uporabnik je izključno odgovoren za oceno svojega zdravja ter za uporabo in razlage informacij, ki jih vsebuje na spletnem mestu in informacij, danih prek teleposvetov, rezultatov, ki jih pridobi, nasvetov in dejanj, ki jih sklepa in/ ali vprašanja.

 

Lastnik je vezan na obveznost sredstev, z izključitvijo kakršne koli obveznosti rezultatov. Ne moremo kriviti rezultata, ki si ga ne moremo želeti.

 

Potrjujete, da informacije, ki so vam na voljo, niso ne popolne ne izčrpne in da te informacije ne obravnavajo vseh različnih simptomov in zdravljenj, ki so primerni za patologije in različne dnevne bolezni, ki vas zanimajo. Lastnik na noben način ne jamči, da so te informacije točne, popolne in ažurne.

 

Lastnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli dejanje ali zahtevek, ki izhaja iz uporabe informacij na spletnem mestu. Vsi smo edinstveni, kar lahko deluje pri enem posamezniku, morda ne deluje pri drugem.

 

Lastnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za fizično ali materialno nesrečo ali neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala enemu od njegovih uporabnikov spletnega mesta, v primeru pozne dostave ali med telesvetovanjem. Posledično se uporabnik strinja, da se informacije in storitve uporabljajo pod vašo izključno in celotno odgovornostjo, nadzorom in navodili.

 

15. ČLEN – Odgovornost

 

15.1 – Zavezanost uporabnika in koncept »potrebnih korakov«

 

Uporabnik bo še posebej pozoren na dejstvo, da je učinkovitost ponujenih storitev v celoti odvisna od njegovega osebnega sodelovanja in spoštovanja, s katerim uporablja ponujene nasvete, metode, tehnike in vaje.

 

Uporabnik se seveda strinja, da bo spremljal tečaje, izvajal vaje in uporabljal poučene metode. Gre za koncept "Potrebni koraki".

 

Lastnik torej ne more prevzeti nobene obveznosti za rezultat, če uporabnik ne doseže osebnega cilja, ki si ga je zastavil.

 

Če uporabnik meni, da ni zadovoljen z rezultati, pridobljenimi s storitvijo, in želi pridobiti vračilo, mora izkoristiti to možnost. "Potreben korak".

 

Iz tega razloga bo lastnik pred vračilom zahteval od stranke predložitev dokazila o realizaciji teh "Potrebni koraki" najpozneje v 7 delovnih dneh po tem, ko je lastnik potrdil prejem svoje zahteve za vračilo.

 

Vzdrževanje 15.2

 

Lastnik se zavezuje, da bo uporabnikom nudil neprekinjen dostop do spletnega mesta. Vendar pa si lastnik pridržuje pravico, da izvaja vzdrževanje, posodabljanje ali popravila na spletnem mestu, da bi uporabnikom ponudil kakovostne storitve. Če bo mogoče, bo uporabnik obveščen o začasnih zaustavitvah spletnega mesta zaradi teh operacij.

 

Lastnik zavrača kakršno koli odgovornost v primeru kakršne koli izgube informacij, dostopnih v osebnem prostoru uporabnika, pri čemer mora slednji shraniti kopijo in ne more zahtevati kakršne koli odškodnine v zvezi s tem.

 

Lastnik ne more biti odgovoren v primeru okvare komunikacijskih sistemov, ne glede na to, ali je zunaj njegovega nadzora ali ne, niti v primeru kršitve varnosti lastnih sistemov, potem ko je izpolnil vse varnostne obveznosti, potrebne za izvajanje svoje obveznosti.

 

Lastnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti varnost podatkov, zbranih prek spletnega mesta. Če pa bi bila razkrita kršitev varnosti, se lastnik zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času ukrepal za odpravo težave in obvestil zadevne uporabnike.

 

16. ČLEN – Osebni podatki in politika zasebnosti

 

16.1 – Odgovoren za obdelavo vaših podatkov

 

V skrbi za varstvo zasebnosti svojih uporabnikov se lastnik zavezuje, da bo spoštoval vse francoske in evropske regulativne in zakonodajne določbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno zlasti z Zakonom o varstvu podatkov z dne 6. januarja 1978, kakor je bil spremenjen, in splošnimi podatki. Zaščitna uredba z dne 27. aprila 2016.

 

16.2 – Zbiranje informacij

 

Osebni podatki v zvezi z uporabnikom se lahko zbirajo ob različnih časih med uporabnikovim brskanjem po spletnem mestu in uporabo storitev, ki jih ponuja, iz različnih razlogov, ki so podrobno opisani spodaj:

 

 • Prikaz strani in navigacija : Tehnični podatki se zbirajo samodejno, ko se povežete s spletnim mestom in brskate po njem (izvor povezav, naslov IP, različica brskalnika in njegove nastavitve, obiskane strani spletnega mesta);
 • Osebni račun : V času naročila se zahtevajo različne informacije, ki bodo posredovane prek Stripe (www.stripe.com)
 • Uporaba storitev : Z uporabo različnih storitev, ki so na voljo na spletnem mestu, se lahko od uporabnika zahteva, da zagotovi informacije v različnih prostorih, ki so predvideni za ta namen: obrazci, forumi, sporočanje, telesvetovanje itd.;
 • Prejem in vodenje plačil : V času naročila se informacije v zvezi s plačili (zlasti podatki o uporabljeni bančni kartici) zbirajo na spletnem mestu s posredovanjem odobrenega ponudnika plačilnih storitev, Stripe.

 

16.3 Nameni

 

Podatki, ki se nanašajo na uporabnika, se zbirajo, da se lastniku omogoči izvajanje njegovih storitev, pa tudi za naslednje namene: analize, upravljanje podatkovne baze uporabnikov, upravljanje kontaktov in pošiljanje sporočil, marketinški predlogi, avtomatizacije, fakturiranje storitev, personalizacija storitev in spremljanje odnosa med lastnikom in uporabniki.

 

16.4 Uporabniške pravice

 

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice glede svojih podatkov, ki jih obdeluje lastnik. Uporabniki imajo zlasti pravico storiti naslednje:

 

 • Svojo privolitev kadar koli prekličete ali omejite obdelavo njihovih podatkov
 • nasprotovati obdelavi njihovih podatkov;
 • Dostop do njihovih podatkov;
 • Preverite in pridobite popravek;
 • Naj se njihovi osebni podatki izbrišejo ali izbrišejo.

 

16.5 – Čas zadrževanja

 

Ti osebni podatki niso namenjeni prodaji ali oglaševanju. Hranijo se iz varnostnih razlogov, da bi izpolnili zakonske in regulativne obveznosti.

 

16.6 – Razkritje tretjim osebam

 

Anas Boukas je edini lastnik informacij, zbranih na tem spletnem mestu. Vaših osebnih podatkov ne bomo prodali, zamenjali, prenesli ali dali kateremu koli drugemu podjetju iz kakršnega koli razloga brez vašega soglasja.

 

Poleg tega lastnik ne more biti odgovoren za nenamerno uničenje osebnih podatkov s strani tretje osebe, ki je dostopala do osebnega računa uporabnika.

 

16.7 Varnost podatkov

 

Za nadaljevanje plačila naročila bo uporabnik pozvan, da sporoči številko in datum poteka svoje bančne kartice ter varnostni kriptogram. Spletna plačila so zavarovana s protokolom HTTPS, da se zagotovi šifriranje uporabnikovih podatkov med prenosom njegovih bančnih informacij.

 

Vendar je treba uporabnika opozoriti, da vedno obstaja določena stopnja tveganja, da se osebni podatki razkrijejo brez krivde lastnika in brez uporabnikovega soglasja. Lastnik zavrača kakršno koli odgovornost za razkritje takih zaupnih uporabniških podatkov.

 

Po vnosu svojega e-poštnega naslova ob registraciji na spletnem mestu bo uporabnik prejel e-poštna sporočila z informacijami in promocijskimi ponudbami. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi. Vse kar mora storiti je, da klikne povezavo na dnu e-poštnih sporočil »Odjava«.

 

17. ČLEN – Hranjenje in arhiviranje

 

V skladu z Zakonom o varstvu podatkov št. 78-17 z dne 6. januarja 1978 podatke, ki jih posreduje uporabnik, hrani lastnik le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namenov njihovega zbiranja, opredeljenih v prejšnjem členu.

 

Bančni podatki, ki jih posreduje uporabnik, se hranijo samo za čas plačila v celoti.

 

Naročila in račune arhiviramo na zanesljiv in trajen medij, ki predstavlja verodostojno kopijo v skladu z določbami 1348. člena civilnega zakonika. Te računalniško podprte registre bodo vse zadevne stranke obravnavale kot dokaz komunikacije, naročil, plačil in transakcij med pogodbenicama.

 

ČLEN 18 – Hiperbesedilne povezave in piškotki

 

Stran lombafit.com vsebuje določeno število hiperbesedilnih povezav do drugih spletnih mest, ki so bile vzpostavljene z dovoljenjem lastnika. Lastnik pa nima možnosti preverjanja vsebine tako obiskanih strani, zato za to dejstvo ne prevzema nobene odgovornosti.

 

Brskanje po spletnem mestu bo verjetno povzročilo namestitev piškotka(-ov) na uporabnikov računalnik. Piškotek je majhna datoteka, ki ne omogoča identifikacije uporabnika, vendar beleži informacije v zvezi z navigacijo računalnika na spletnem mestu. Tako pridobljeni podatki so namenjeni olajšanju nadaljnje navigacije po spletnem mestu, namenjeni pa so tudi omogočanju različnih meritev obiskanosti.

 

Zavrnitev namestitve piškotka lahko povzroči nemožnost dostopa do določenih storitev. Uporabnik pa lahko konfigurira svoj računalnik na naslednji način, da zavrne namestitev piškotkov. Ta konfiguracija je drugačna glede na vsak brskalnik in uporabnik je povabljen, da si ogleda razdelke za pomoč svojega brskalnika (primer: Nastavitve – Zaupnost za SAFARI).

 

Spletno mesto uporablja storitev reCAPTCHA družbe Google Inc. (Google) za zaščito vnosov obrazcev na spletnem mestu. Ta storitev se uporablja za razlikovanje človeških vnosov od avtomatiziranih zlorab. To vključuje pošiljanje naslova IP in morda drugih podatkov, ki jih Google zahteva za storitev reCAPTCHA. V imenu upravljavca tega mesta bo Google te podatke uporabil za oceno vaše uporabe te storitve. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje reCAPTCHA, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Za to zbirko podatkov velja Googlov pravilnik o zasebnosti. Za več informacij o politiki zasebnosti Google Captcha sledite povezavi: https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

 

ČLEN 19 – Intelektualna lastnina

 

Anas Boukas je lastnik pravic intelektualne lastnine in ima pravice do uporabe vseh elementov, ki so dostopni na spletnem mestu, zlasti besedil, slik, video posnetkov, grafike, logotipa, ikon, zvokov, imen domen, programske opreme, imen izdelkov. , prenosljiva vsebina, trgovska imena, ideje, ponujene storitve in programi.

 

Kakršna koli reprodukcija, predstavljanje, spreminjanje, objava, distribucija, prilagoditev tiskanja in/ali popolno ali delno izkoriščanje vseh ali dela elementov spletnega mesta, ne glede na uporabljeno sredstvo ali postopek, je prepovedano, razen s predhodnim pisnim dovoljenjem lastnika. .

 

Strinjate se, da s prenosom katere koli storitve, vodnika ali izdelka s spletnega mesta tega ne boste najeli, ga dekompilirali, izvajali obratnega inženiringa, spreminjali ali izpeljali vsebine s spletnega mesta in/ali ga dali na voljo v omrežju, kjer bi ga lahko uporabljali ena naprava ali več naprav hkrati.

 

Vsaka nepooblaščena uporaba spletnega mesta ali katerega koli elementa, ki ga vsebuje, se bo obravnavala kot kršitev in se preganjala v skladu z določbami 7. knjige Zakonika o intelektualni lastnini ter zakonodajnimi in regulativnimi določbami držav in mednarodnimi konvencijami, uzurpacijo imen podjetij, trgovskih imen in domenskih imen ter povzroči odškodninsko odgovornost avtorja.

 

20. ČLEN – Zaprtje računa

 

20.1 S strani uporabnika

 

Uporabnik ima kadarkoli možnost, da zapre svoj Osebni prostor, prekliče soglasje, tako da pošlje zahtevo preko razdelka Kontakt na spletnem mestu.

 

Uporabnik je obveščen, da zaprtje njegovega osebnega prostora ne bo povzročilo samodejnega izbrisa osebnih podatkov v zvezi z njim. Hranili se bodo v skladu z zahtevami Pravilnika, s katerim se uporabnik izrecno strinja.

 

20.2 S strani lastnika

 

V primeru neskladnosti uporabnika s temi GCUS, si lastnik pridržuje pravico, da začasno prekine storitve in/ali mu zavrne dostop do spletnega mesta. Uporabnik je izrecno opozorjen, da začasna prekinitev storitev ne povzroči povračila kakršnih koli zneskov, ki jih je uporabnik plačal v okviru uporabe teh storitev, in ne povzroči nobene odškodnine ali nadomestila.

 

Brez omejevanja zgoraj navedenega je še posebej verjetno, da bo dostop do spletnega mesta onemogočil naslednji:

 

 • kršitve ali kršitve teh T&C;
 • kršitev pravic intelektualne lastnine in pravic tretjih oseb;
 • neskladnost z veljavno zakonsko ali regulativno določbo;
 • poskus nepooblaščene povezave;
 • trajna ovira;
 • dejanja, ki vplivajo na delovanje storitev

 

Lastnik ne more biti odgovoren po zaprtju osebnega računa uporabnika pod pogoji iz tega člena.

 

V primeru kršitve katere koli določbe teh T&C ali splošneje, kršitve veljavnih zakonov in predpisov s strani uporabnika, si lastnik pridržuje pravico, da sprejme kakršen koli ustrezen ukrep in zlasti izbriše katero koli vsebino, objavljeno v vrstici Spletno mesto, da obvesti vse zadevne organe ali sproži kakršen koli pravni postopek.

 

ČLEN 21 – Razvoj mesta in spremembe CGUV

 

Lastnik si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev in pogojev kadar koli in brez predhodnega obvestila. Uporabnik bo o teh spremembah obveščen na kateri koli koristen način. Šteje se, da je vsak uporabnik, ki uporablja storitve po začetku veljavnosti spremenjenega CGUV, sprejel te spremembe.

 

ČLEN 22 – Dokazni sporazum

 

Stranki soglašata, da bosta sporočila, prejeta po faksu ali elektronsko, in na splošno elektronske dokumente, ki si jih izmenjujeta, šteli za izvirne spise v smislu člena 1316-1 civilnega zakonika, tj. kot tiste, ki imajo enako vrednost kot izvirnik . 

 

Stranki soglašata, da bosta fakse ali elektronske zapise hranili tako, da bodo lahko predstavljali zveste in trajne kopije v smislu člena 1348 civilnega zakonika.

 

Računalniško podprti registri, ki se vodijo v računalniških sistemih lastnika kot del šifrirnega sistema, se bodo šteli za dokaz komunikacije in različnih prenosov pisnih in elektronskih dokumentov med uporabniki in lastnikom.

 

V skladu z določbami členov 1316-4 in naslednjih členov civilnega zakonika se uporaba elektronskega podpisa na podlagi zanesljivega postopka identifikacije, ki zagotavlja njegovo povezavo z aktom, ki mu je priložen, šteje za veljaven podpis. in kot dokazilo v smislu prej navedenih določb.

 

Uporabnik ne sme izpodbijati dopustnosti, veljavnosti ali dokazne moči zgoraj navedenih elementov v elektronski obliki ali mediju, na podlagi kakršne koli zakonske določbe, ki bi določala, da morajo biti določeni dokumenti pisni ali podpisani kot dokaz. Tako obravnavani elementi predstavljajo dokaze in bodo, če bodo predloženi kot dokaz v katerem koli pravdnem ali drugem postopku, dopustni, veljavni in izvršljivi na enak način, pod enakimi pogoji in z enako dokazno močjo kot kateri koli dokument. vzpostaviti, prejeti ali hraniti v pisni obliki.

 

23. ČLEN – Delna ničnost

 

Če bi bila ena ali več določb te pogodbe ničnih v smislu regulativnega pravnega predpisa ali pravnomočne sodne odločbe, bi se štele za nenapisane in ne bi povzročile ničnosti drugih določb. Stranki ostaneta zavezani k drugim določilom CGUV in si bosta prizadevali odpraviti neveljavne klavzule v istem duhu, kot je prevladoval med sklenitvijo.

 

ČLEN 24 – Jezik, veljavna zakonodaja in pristojno sodišče

 

Jezik te pogodbe je francoščina. Za te CGUV velja francoska zakonodaja. Za vse tam vsebovane klavzule, kot tudi za vse nakupne in prodajne transakcije, omenjene tam, bo veljala francoska zakonodaja.

 

V primeru prevoda teh GCUS v enega ali več jezikov bo jezik tolmačenja francoski jezik v primeru protislovja ali spora glede pomena izraza ali določbe.

 

V primeru spora bodo imela izključno pristojnost francoska sodišča. Kakršna koli sporazumna ali pravna pritožba v zvezi z izvajanjem ali razlago GCUS in z dostopom ali uporabo storitve mora biti vložena v enem (1) letu od dogodka, ki je povzročil, komaj zastara.

 

Za morebitne pritožbe je uporabnik vabljen, da kontaktira lastnika po e-pošti prek rubrike Kontakt.

 

Nazaj na vrh